BF Tuotekauppa
BF HD Pakoläpän ohjauskytkin

BF HD Pakoläpän ohjauskytkin

100€
SKU: 1201

PAKOLÄPÄN OHJAUSKYTKIN. Pakoläpällisiin pakoputkistoihin vm. 2007- eteenpäin. Hinta sisältää ALV.

Tällä ohjauskytkimellä voit lisätä tai vaimentaa uuden Harrikkasi pakoääniä pakoläppää ohjaamalla, myös ajaessasi!
Voit siis sulkea tai avata pakoläpän kytkimestä, tai palauttaa sen toiminnan samalla kytkimellä alkuperäiseksi.

Pakoläppä kannattaa pitää toimivana, koska sitä voit tarvita pyöräsi pakoäänien tienvarsimittauksissa, tai mahdollisissa tulevissa vuosikatsastuksissa.

Desibelimittarilla mitattu vaikutus ääneen 3200 rmp kierrosalueella on noin 5-10 dB riippuen äänenvaimentimista.
Kytkimen asennus on nopeaa ja helppoa, eikä vaadi muuta kuin kytkimen kiinnittämisen takasylinterin venttiilikopan kiinnityspulttiin tms ja liittimen kytkennän läppämoottoriin.
Ohjauskytkimen asennus yksinään ei vaadi muita säätömuutoksia moottorille. Ohjauskytkin estää auki-asennossakin engine-valon syttymisen ja korvaa pakoläppäeliminaattorin kaikissa toimintatiloissaan.

Ohjauskytkin soveltuu HD:n aktiivisella pakoäänen rajoitinläpällä varustettuihin moottoripyöriin
vuosimallista 2007-alkaen. Pakoläppää ei ole V-Rodeissa.

HDOhituskytkimen etuasennossa pakoläppä toimii kuten HD on sen tarkoittanutkin toimivaksi,
katso alla oleva kuvaus.

CLOSEKytkimen keskiasennossa pakoläppä on kierrosluvusta riippumatta koko ajan kiinni ja
pakoäänet hiljaiset riippuen käytettävistä äänenvaimentimista.

OPEN
Kytkimen taka-asennossa pakoläppä on kierrosluvusta riippumatta koko ajan auki ja
pakoäänet kovat riippuen käytettävistä äänenvaimentimista.

HD:ssa on hiljaisemman pakoäänen aikaansaamiseksi aktiivinen pako-ohjausjärjestelmä. Siihen kuuluu pakokaasuja ohjaava läppä (toisessa etukäyrässä heti pakoputkien yhdysputken jälkeen), ja kaksi äänenvaimenninta, joista toinen on varustettu pienemmällä sisäputkella ja siten voimakkaammalla äänenvaimennuksella kuin toinen.
Aktiivinen pakoläppä sulkeutuu tehdasasetuksin kierrosalueella 1600-3500 rpm, jolloin molempien sylinterien pakokaasut ohjataan äänimittausalueella enemmän vaimennettuun äänenvaimentajaan pakoäänien vaimentamiseksi.
HD:si sallittu äänenvoimakkuus on yleensä painettu dB:nä ohjausputken tarraan pyörän vasemmalle puolelle.

ASENNUS:
 1. Varmista että virtakytkin/avain on OFF-asennossa ja hälytinavain lähellä pyörää. Sulakkeita ei tarvitse kytkeä pois asennuksen aikana, kunhan HD:si virrat on kytketty pois päältä.
 2. Etsi pakoläppä pakoputkesta, ja seuraa siitä lähtevää vaijeria läppämoottorille.
  HUOM! Vaijerin tai sen jousen voimakas vetäminen käsin tai työkaluilla saattaa rikkoa pakoläpän tai sen moottorin! Läppäyksikköjä ei voi korjata, vaan ne on vaihdettava uuteen, mikäli ne rikkoutuvat!
 3. Irrota läppämoottoriin tuleva liitin. Liittimessä on lukituskorvake jota vedetään hieman ulospäin ennen liittimen vetämistä irti läppämoottorista.
 4. Kytke ohjauskytkimen liittimet läppämoottorin ja siitä juuri irrotetun liittimen välille.
  Irrota takasylinterin venttiilikopan oikean puolen takimmainen pultti, ja asenna ohjauskytkin asennuslevyineen siihen.
  Varmista venttiilikopan pultin lukitus kierrelukitteella.
  HUOM! Jos asennat kytkimen jonnekin muualle maadoita kytkimen metallirunko, muuten se ei toimi odotetulla tavalla!
 5. Käännä kytkin haluamaasi asentoon ja kiristä kytkimen kumisen roiskevesisuojan kehysrengas sormin.
 6. Tarkasta ettei ohjauskytkimen johto tule liian lähelle kuumaa sylinteriä tai pakosarjaa. Kiinnitä ohjauskytkimen johtimet nippusiteillä tms. tukevasti runkoon tai muihin johtoihin.
 7. Laita kone käymään ja testaa ohjauskytkimen toimintaa.

Huomaa että eron pakoäänessä HD/OPEN kuulee vasta yli 1600 rpm käyntikierroksen jälkeen.
Pakoläpän asennon näkee pyörämallista riippuen läpän vaijeri/jousikehältä yleensä myös päältäpäin.
Tarvittaessa myös HD:n vakiovaimentajiin saa vielä lisää ääntä poraamalla jokunen reikä suuremmalla sisäputkella varustettuun äänenvaimentajan perälaippaan, läppä vaimentaa silti ääntä kuten ennenkin ohjaamalla pakovirtauksen supistettuun putkeen. Lisäporauksen vaikutus korostuu uudella äänenvaimentajalla viiveellä, koska osa vaimennusvilloista/karstasta puhaltuu vaimentimesta ulos vasta kilometrien karttuessa.
Kytkin toimii tietenkin myös muilla kuin HD-äänenvaimentajilla, kunhan alkuperäinen pakoläppä on ohjaimineen paikallaan, mutta vapaa/vaimennettu äänen ero on jonkin verran pienempi kuin vakiovaimentajilla.
Ohituskytkin toimii myös sateessa, mutta se ei kestä liuottimia, eikä painepesuria! Kytkimen asennus ei muuta pakoläpän alkuperäistoimintaa ja läpän toiminnan voi palauttaa ennalleen.
Älä oikosulje ohituskytkimen johdotusta, sillä kytkimen peukalointi saattaa rikkoa moottorisi elektronisen ohjainyksikön!

Kytkimen johtoja voi customointitarkoituksiin pidentää ja sen tilalle voi asentaa myös erilliset lukkiutuvat kytkimet, kunhan vanhan kytkimen keskikontakti kytketään äärikontakteihin…eli:
Ruskea + vihreä = HD-toiminto.
Ruskea + musta (maadoitettava) = OPEN.
HUOM! Ruskea johdin ei saa olla yhtäaikaa kytkettynä sekä mustaan maajohtoon, että vihreään ohjaussignaaliin!
Ruskea kytkemättä = CLOSE.

Releohjattuna painonapeilla kytkentä on helpoin tehdä valoreleillä.
Tässä kytkennässä OPEN/CLOSE-toiminto on useimmin käytetty, ja HD/CLOSE toissijainen.


Ohituskytkimellä on yhden ajokauden materiaalitakuu, eli toimitamme tarvittaessa palautetun tilalle uuden.


HUOM! Pakoläpän ohituskytkin on OPEN asennossaan tarkoitettu käytettäväksi vain suljetulla radalla ja kilpailukäytössä, eikä sitä ole hyväksytetty normaaliin tieliikenteeseen. Kytkimen HD-asennossa äänenvaimennus on hyväksytyllä tasolla, joten lopullinen vastuu on käyttäjän. Kytkimen valmistaja ei vastaa sen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista tai muista seuraamuksista ajoneuvolle tai sen kuljettajalle.
Bigfoot Innovation products.
bigfoot(AT)bigfoot.fi